Procesbegeleiding in participatietrajecten: waarom, wanneer en door wie?

Procesbegeleiding in participatietrajecten: waarom, wanneer en door wie?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010

Een handleiding voor gemeenten waarmee zij de precieze rol en meerwaarde van procesbegeleiding in een concreet participatietraject kunnen vaststellen.