Stappenplan voor burgerparticipatie

Stappenplan voor burgerparticipatie

Ministerie van VROM, 2010

In deze publicatie vindt u informatie over de stappen die u zult doorlopen voordat u met burgerparticipatie aan de slag kunt gaan.