Werkboek 'Help een burgerinitiatief!'

Werkboek 'Help een burgerinitiatief!'

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010

Een handboek met handvatten voor ambtenaren, initiatievenmakelaars en trekkers die een brug vormen tussen de wereld van de initiatiefnemer en de wereld van de gemeentelijke bureaucratie en andere semi-overheidsinstellingen.