De doe-democratie: Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving

De doe-democratie: Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013

Een kabinetsnota over het meer ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijke initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie (een vorm van meebeslissen van burgers door zelf maatschappelijke vraagstukken op te pakken).