Dorps- en wijkraden in Nederland

Dorps- en wijkraden in Nederland

Necker van Naem, 2013

Een inventariserend onderzoek naar dorps- en wijkraden in Nederland.