Effectieve vormen van burgerparticipatie?

Effectieve vormen van burgerparticipatie?

Arcon, Variya en Universiteit Twente, 2010

Een onderzoek in verschillende Overijsselse gemeenten naar ontwikkelde vormen van burgerparticipatie, welke factoren hierop van invloed zijn geweest, wat de gevolgen van die vormen zijn voor het draagvlak van beleid, de representativiteit en de betrokkenheid van burgers en hoe men tot deze vormen van burgerparticipatie is gekomen.