Participatie in zicht

Participatie in zicht

Verwey-Jonker Instituut, 2013

Een onderzoek naar de stand van zaken omtrent het door gemeenten betrekken van jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliƫnten bij de vormgeving van de gemeentelijke taken op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning en bij de (voorbereiding op de) transitie jeugdzorg.