Werken aan burger nabijheid

Werken aan burger nabijheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013

Een handreiking voor structurele samenwerking met inwoners bij burgerparticipatie en overheidsparticipatie.