Over ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat mensen zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

 

Actief in heel Nederland

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe mensen bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunnen worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt. ProDemos ondersteunt gemeenten, provincies en andere overheden ook op het gebied van burgerparticipatie, met bijvoorbeeld workshops burgerparticipatie voor ambtenaren, informatieavonden en digitale participatietools zoals de Begrotingswijzer. Lees meer over de activiteiten van ProDemos.

 

Neem contact op

Heeft u suggesties voor nieuwe participatiemethoden en praktijkvoorbeelden of heeft u een vraag? Neem met ons contact op via participatiewijzer@prodemos.nl.