Met het ACTIE-instrument beantwoordt u vragen op vijf gebieden: Animo, Contacten, Toerusting, Inbedding en Empathie (samen: ACTIE). Wat is de motivatie van de initiatiefnemers en is er animo vanuit de gemeente (Animo)? Hoe zijn de contacten van de initiatiefnemers (Contacten) en welke ondersteuningsbehoefte(n) hebben ze (Toerusting)? Is het initiatief potentieel goed ingebed in de gemeentelijke organisatie (Inbedding) en hoe verloopt het contact met de initiatiefnemers (Empathie)? 

Uw antwoorden leiden per gebied tot ACTIE-punten met denk- en oplossingsrichtingen om u productief te verhouden tot het initiatief. De gegeven antwoorden en gegenereerde ACTIE-punten kunnen worden opgeslagen als PDF. Dit kan per gebied of na afronding van alle gebieden. Zo kunt u uw resultaten makkelijk delen met collega’s of bewoners of gebruiken bij een bespreking!

Deze online tool van het ACTIE-instrument komt voort uit het onderzoeksproject ‘Burgers maken hun buurt’. Voor dit onderzoek zijn drie verschillende, langlopende projecten gevolgd in drie steden: Enschede, Hengelo en Leiden. Het instrument is ontwikkeld door Bas Denters, Evelien Tonkens, Imrat Verhoeven en Judith Bakker. Lees meer over het ACTIE-instrument in de uitgave ‘ Burgers maken hun buurt’.